• LOGO_GIS

  • Register

    WELCOME

    SHARE International Architecture and Engineering Forum Sofia, 6th of June 2017

    We invite you to register for participation* at the SHARE International Architecture and Engineering Forum Sofia, 6th of June 2017

    Participation package

    1. Full access to the Official Plenary Sessions of SHARE Sofia
    2. Full access special sessions and workshops/debates within SHARE
    3. Access to the networking session;
    4. Business Lunch within the hotel;
    5. 2 x Coffee break access;
    6. Certificate of participation;
    7. The event portfolio (it contains all the materials of the conference and the event brochure);
    8. The participant’s badge.
    9. Simultaneous audio translation of the presentations, from English to Bulgarian.

    ДОБРЕ ДОШЛИ

    Каним ви да се регистрирате за участие* в Международни архитектурен и инженерен SHARE форум, 06 Юни 2017г.

    Всеки член на КАБ, придобил пълна проектантска правоспособност има възможност да регистрира със себе си още двама проектанти, притежаващи ограничена проектантска правоспособност.

    Пакет за участие

    1. Пълен достъп до официалните заседания на SHARE Форум София
    2. Пълен достъп до всички извънредни заседания и семинари /дебати по време на SHARE
    3. Достъп до онлайн заседанията;
    4. Бизнес обяд в хотела;
    5. Две кафе паузи;
    6. Сертификат за участие;
    7. Портфолиото на събитието (съдържащо всички материали за конференцията и брошура за събитието);
    8. Бадж за участие;
    9. Симултанен превод на презентациите на български;

    CAB members

    You have the option of register other two colleagues of you – trainee architects – from your company/architecture office. Please fill in each of the trainee architects’ info here: first name, last name, architecture office name, email address, mobile phone number)

    БЕЗПЛАТНА регистрация

    Всеки член на КАБ, придобил пълна проектантска правоспособност има възможност да регистрира със себе си още двама проектанти, притежаващи ограничена проектантска правоспособност.

    FREE of charge / за членовете на КАБ

    REGISTER HERE / РЕГИСТРИРАЙТЕ ТУК

    Other professionals then CAB members

    Until 14 May – 44 eur
    After 14 May – 88 eur

    Участие на хора, които не са членове на КАБ

    До 14 май – 44 евро
    След 14 май – 88 евро

    REGISTER HERE / РЕГИСТРИРАЙТЕ ТУК

    Commercial Company representative

    Until 14 May – 2+1 free package – 150 euro/person
    After 14 May – 150 euro/person

    Участие на представители на търговски компании

    До 14 май – 2 + 1 безплатен пакет 150 евро / човек
    След 14 май – 150 евро / човек

    REGISTER HERE / РЕГИСТРИРАЙТЕ ТУК